strona główna mapa serwisu


Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki (dowiedz się więcej).


lublin.eu kulturagospodarkaniepelnosprawnifunduszengosport



 

Urząd Miasta Lublin
Wydział Komunikacji
KM-041
Karta informacyjna

Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na wpisy o badaniu technicznym, zniszczenia lub utraty dotychczasowego dowodu rejestracyjnego


Wymagane wnioski


- KM-041-01 - wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego,
- KM-041-02 - oświadczenie,
- KM-041-03 - pełnomocnictwo.


Lista wniosków


KM-041-01  
KM-041-02  
KM-041-03  


Wymagane załączniki


1. Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca o wpisie badania technicznego:
- dowód tożsamości właściciela lub właścicieli pojazdu,
- dowód rejestracyjny pojazdu,
- karta pojazdu (jeżeli była wydana),
- zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym.

2. Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu zużycia lub zniszczenia:
- dowód tożsamości właściciela lub właścicieli pojazdu,
- dowód rejestracyjny pojazdu,
- karta pojazdu (jeżeli była wydana),
- wypis z badania technicznego w przypadku, gdy nie można odczytać aktualnego terminu badań z dowodu rejestracyjnego i brak tej informacji w CEP.

3. Wymiana dowodu rejestracyjnego (wtórnik) z powodu utraty:
- dowód tożsamości właściciela lub właścicieli pojazdu,
- karta pojazdu (jeżeli była wydana),
- wypis z badania technicznego w przypadku, gdy nie można potwierdzić aktualnego terminu badania i brak tej informacji w CEP,
- oświadczenie pod odpowiedzialnością karną o utracie dokumentu.


Dokumenty do wglądu


- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość,
- odpis/wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (dotyczy firm).


Sposób i miejsce składania dokumentów


Wydział Komunikacji
20-069 Lublin
- ul. Leszczyńskiego 20, pokój nr 110 (I piętro)
tel. 81 466 3245
tel. 81 466 3246

- ul. Leszczyńskiego 20, pokój nr 120 (I piętro)
tel. 81 466 3243

- ul. Leszczyńskiego 20, pokój nr 108 (I piętro)
tel. 81 466 3253
tel. 81 466 3254

Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek od 7.45 do 16.30,
- środa, czwartek, piątek od 7.45 do 14.30.

Przed wizytą na stanowisku należy zgłosić się do pokoju nr 117 (I piętro) celem weryfikacji dokumentów i wyznaczenia stanowiska załatwiającego sprawę.


Wymagane opłaty


Opłata wynosi:
- przy wydaniu dowodu rejestracyjnego z uwagi na brak rubryk do wpisu terminu kolejnych badań technicznych, zniszczenie lub utratę dokumentu - 73,50 zł (72,50 zł + 1 zł opłaty ewidencyjnej).

Wpłat można dokonać na konto:
Urząd Miasta Lublin
Bank PEKAO S.A. V/O Lublin
62 1240 1503 1111 0010 0125 3660
we wszystkich oddziałach Banku PEKAO S.A. na terenie Miasta Lublin oraz w punktach kasowych znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Lublin:

- ul. Wieniawska 14 - I piętro (BOM) w godzinach:
- poniedziałek, wtorek od 7.30 do 16.30,
- środa, czwartek, piątek od 7.45 do 15.00,

- ul. Leszczyńskiego 20 - I piętro w godzinach:
- poniedziałek, wtorek od 7.30 do 16.30,
- środa, czwartek, piątek od 7.30 do 14.30,

- ul. Filaretów 44 (BOM) w godzinach:
- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 7.30 do 14.45,

- ul. Kleeberga 12a (BOM) w godzinach:
- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 7.45 do 14.45,

- ul. Szaserów 13-15 (BOM) w godzinach:
- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 7.45 do 14.45.

Osoby fizyczne dokonują wpłat bez dodatkowych opłat, natomiast pozostałe podmioty dokonują wpłat bez dodatkowych opłat w punktach kasowych Banku PEKAO S.A. znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Lublin.

Wpłat można dokonać również za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej.


Sposób i miejsce odbioru dokumentów


Osobiście właściciel lub osoba upoważniona:
Wydział Komunikacji
ul. Leszczyńskiego 20, pokój nr 305 (III piętro)
20-069 Lublin
tel. 81 466 3244
tel. 81 466 3247
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek od 7.45 do 16.30,
- środa, czwartek, piątek od 7.45 do 14.30.

UWAGA!
Pod linkiem: https://www.pojazd.pwpw.pl możesz sprawdzić czy Twój dowód rejestracyjny jest już gotowy do odbioru.


Termin złożenia


Niezwłocznie w ciągu 30 dni.


Termin załatwienia sprawy


W dniu złożenia wniosku.


Tryb odwoławczy


Brak


Informacje dodatkowe


Jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, to wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo albo oświadczenie, iż działa za zgodą większości współwłaścicieli.

W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego właściciel lub osoba upoważniona składa stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.

W przypadku wątpliwości szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
81 466 3215,
81 466 3243,
81 466 3245,
81 466 3246,
81 466 3253,
81 466 3254.


Czynności powiązane


Brak


Podstawa prawna


- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2012 r., poz. 1137),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity - Dz. U. z 2014 r. poz. 1522).


Data zatwierdzenia


24-02-2014


Wydrukuj pdf





Designed by DUOGRAPH © 2007   CMS mPortal 2.10 © COIG-SOFTWARE sp. z o.o.