UWAGA !!! Ta wersja strony jest nieaktualizowana. Zapraszamy do nowego portalu lublin.eu
Samorząd Miasta Lublin
strona główna mapa serwisu


Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki (dowiedz się więcej).


lublin.eu kulturagospodarkaniepelnosprawnifunduszengosport 

Urząd Miasta Lublin
Wydział Geodezji
GD-012
Karta informacyjna

Wniosek o naliczenie opłat adiacenckich z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej


Wymagane wnioski


Wniosek Społecznego Komitetu Budowy Drogi lub wniosek innego inwestora.


Lista wnioskówWymagane załączniki


Protokół odbioru urządzeń infrastruktury technicznej potwierdzających stworzenie warunków do podłączenia albo warunki do korzystania z wybudowanej drogi.


Dokumenty do wglądu


Brak


Sposób i miejsce składania dokumentów


- osobiście:
Biuro Obsługi Mieszkańców
20-071 Lublin
ul. Wieniawska 14, stanowisko nr 12 (I piętro)
tel. 81 466 2181.
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek od 7.45 do 16.45,
- środa, czwartek, piątek od 7.45 do 15.15,

- za pośrednictwem poczty:
Wydział Geodezji
20-071 Lublin
ul. Wieniawska 14.


Wymagane opłaty


Brak


Sposób i miejsce odbioru dokumentów


Za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.


Termin złożenia


Brak


Termin załatwienia sprawy


6 miesięcy od daty złożenia kompletnego wniosku.


Tryb odwoławczy


Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Lubelskiego (20-914 Lublin, ul. Spokojna 4) za pośrednictwem Prezydenta Miasta Lublin (Biuro Obsługi Mieszkańców, ul. Wieniawska 14, stanowisko nr 12, I piętro) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Informacje dodatkowe


Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 81 466 2181 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.


Czynności powiązane


Brak


Podstawa prawna


- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.),
- Uchwała nr 328/XIX/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej,
- Zarządzenie nr 1100/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia procedury opłat adiacenckich.


Data zatwierdzenia


22-12-2011


Wydrukuj pdf

Designed by DUOGRAPH © 2007   CMS mPortal 2.10 © COIG-SOFTWARE sp. z o.o.