strona główna mapa serwisu


Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki (dowiedz się więcej).


lublin.eu kulturagospodarkaniepelnosprawnifunduszengosport 

Urząd Miasta Lublin
Wydział Komunikacji
KM-006
Karta informacyjna

Wydanie wtórnika prawa jazdy lub pozwolenia do kierowania tramwajem


Wymagane wnioski


- KM-006-01 - wniosek o wydanie prawa jazdy (wniosek należy wypełnić wyraźnie, czarnym lub niebieskim długopisem, a podpis powinien w całości zmieścić się w ramce).

Uwaga! Wydruk powinien być obustronny, na papierze o odpowiedniej gramaturze wynoszącej przynajmniej 200 g/mkw i dobrej jakości. W przypadku niemożności wydruku wniosek należy pobrać w Urzędzie.

- KM-006-02 - wzór pełnomocnictwa (jeżeli sprawa załatwiana jest przez pełnomocnika).


Lista wniosków


KM-006-01 
KM-006-02  


Wymagane załączniki


- dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy lub pozwolenia oraz opłata ewidencyjna,
- wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby.


Dokumenty do wglądu


Dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający ustalenie tożsamości.


Sposób i miejsce składania dokumentów


Dokumenty składa się osobiście:
Wydział Komunikacji
ul. Stanisława Leszczyńskiego 20, pokój nr 111 (I piętro)
20-069 Lublin
tel. 81 466 3225
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek od 7.45 do 16.30,
- środa, czwartek, piątek od 7.45 do 14.30.

Biuro Obsługi Mieszkańców
ul. Filaretów 44, pokój nr 103 (parter)
20-609 Lublin
tel. 81 466 1066
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek od 7.45 do 16.45,
- środa, czwartek, piątek od 7.45 do 15.15.

Biuro Obsługi Mieszkańców
ul. Kleeberga 12a, stanowisko nr 5
20-243 Lublin
tel. 81 466 1076
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek od 7.45 do 16.45,
- środa, czwartek, piątek od 7.45 do 15.15.

Biuro Obsługi Mieszkańców
ul. Szaserów 13-15, stanowisko nr 1
20-553 Lublin
tel. 81 466 1044
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek od 7.45 do 16.45,
- środa, czwartek, piątek od 7.45 do 15.15.

Biuro Obsługi Mieszkańców
ul. Wojciecha Żywnego 8
20-856 Lublin
tel. 81 466 1081
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 9.00 do 17.00.

Biuro Obsługi Mieszkańców
ul. Pocztowa 1
20-400 Lublin
tel. 81 466 1083
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 9.00 do 17.00.

Biuro Obsługi Mieszkańców
ul. Władysława Jagiełły 10
20-290 Lublin
tel. 81 466 1084
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 9.00 do 17.00.


Wymagane opłaty


Łączna opłata - 100,50 zł:
- opłata za wydanie prawa jazdy - 100 zł,
- opłata ewidencyjna - 50 gr.

Wpłat można dokonać na konto:
Urząd Miasta Lublin
Bank PEKAO S.A. V/O Lublin
62 1240 1503 1111 0010 0125 3660
we wszystkich oddziałach Banku PEKAO S.A. na terenie Miasta Lublin oraz w punktach kasowych znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Lublin:

- ul. Wieniawska 14 - I piętro (BOM) w godzinach:
- poniedziałek, wtorek od 7.30 do 16.30,
- środa, czwartek, piątek od 7.45 do 15.00,

- ul. Stanisława Leszczyńskiego 20 - I piętro w godzinach:
- poniedziałek, wtorek od 7.30 do 16.30,
- środa, czwartek, piątek od 7.30 do 14.30,

- ul. Filaretów 44 (BOM) w godzinach:
- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 7.30 do 14.45,

- ul. Kleeberga 12a (BOM) w godzinach:
- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 7.45 do 14.45,

- ul. Szaserów 13-15 (BOM) w godzinach:
- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 7.45 do 14.45.

Osoby fizyczne dokonują wpłat bez dodatkowych opłat.

Wpłat można dokonać również za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej.


Sposób i miejsce odbioru dokumentów


Informację o przygotowanym do odbioru dokumencie można uzyskać na stronie internetowej www.kierowca.pwpw.pl

Prawo jazdy wydaje się uprawnionej osobie, w zależności od określonego we wniosku sposobu jego przekazania:

1. Bezpośrednio:
Wydział Komunikacji
ul. Leszczyńskiego 20, pokój nr 111 (I piętro)
20-069 Lublin
tel. 81 466 3225
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek od 7.45 do 16.30,
- środa, czwartek, piątek od 7.45 do 14.30.

2. Za pośrednictwem operatora pocztowego - z wyjątkiem przypadków, w których warunkiem otrzymania nowego dokumentu jest zwrot dotychczas posiadanego.


Termin złożenia


W ciągu 30 dni od dnia utraty bądź zniszczenia dokumentu.


Termin załatwienia sprawy


Czas oczekiwania na prawo jazdy wynosi ok. 2 tygodnie.

Termin wydania wtórnika dokumentu prawa jazdy wydanego za granicą przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, który został utracony, będzie dłuższy. Fakt ten wynika z konieczności uzyskania pisemnego potwierdzenia danych zawartych w utraconym dokumencie od organu zagranicznego, który wydał prawo jazdy.

W przypadku opcji dostarczenia przez operatora pocztowego czas oczekiwania będzie odpowiednio dłuższy.


Tryb odwoławczy


Brak


Informacje dodatkowe


W przypadku odnalezienia utraconego dokumentu, należy go zwrócić do organu, który wydał dokument.


Czynności powiązane


Brak


Podstawa prawna


- Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz. 155),
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012 r. poz. 1005 z późn. zm.).


Data zatwierdzenia


24-10-2014


Wydrukuj pdf

Designed by DUOGRAPH © 2007   CMS mPortal 2.10 © COIG-SOFTWARE sp. z o.o.