strona główna mapa serwisu


Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki (dowiedz się więcej).


lublin.eu kulturagospodarkaniepelnosprawnifunduszengosport 

Urząd Miasta Lublin
Wydział Komunikacji
KM-006
Karta informacyjna

Wydanie wtórnika prawa jazdy lub pozwolenia do kierowania tramwajem


Wymagane wnioski


- wniosek o wydanie wtórnika prawa jazdy (do pobrania w Urzędzie).


Lista wnioskówWymagane załączniki


- dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy lub pozwolenia oraz opłata ewidencyjna,
- wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby,
- orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (jeśli jest wymagane), jeżeli zmiana dotyczy daty ważności uzyskanego uprawnienia wynikającej z powyższych orzeczeń lekarskich,
- kserokopia posiadanego prawa jazdy lub pozwolenia, jeżeli wydanie dokumentu następuje w wyniku zmiany danych.


Dokumenty do wglądu


Dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający ustalenie tożsamości.


Sposób i miejsce składania dokumentów


Dokumenty składa się osobiście:
Wydział Komunikacji
20-069 Lublin
ul. Stanisława Leszczyńskiego 20, pokój nr 111 (I piętro)
tel. 81 466 3225.
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek od 7.45 do 16.30,
- środa, czwartek, piątek od 7.45 do 14.30.

Biuro Obsługi Mieszkańców
20-609 Lublin
ul. Filaretów 44, pokój nr 103 (parter)
tel. 81 466 1066.
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek od 7.45 do 16.45,
- środa, czwartek, piątek od 7.45 do 15.15.

Biuro Obsługi Mieszkańców
20-243 Lublin
ul. Kleeberga 12a, stanowisko nr 5
tel. 81 466 1076.
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek od 7.45 do 16.45,
- środa, czwartek, piątek od 7.45 do 15.15.

Biuro Obsługi Mieszkańców
20-553 Lublin
ul. Szaserów 13-15, stanowisko nr 1
tel. 81 466 1044.
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek od 7.45 do 16.45,
- środa, czwartek, piątek od 7.45 do 15.15.


Wymagane opłaty


Łączna opłata - 100,50 zł:
- opłata za wydanie prawa jazdy - 100 zł,
- opłata ewidencyjna - 50 gr.

Wpłat można dokonać na konto:
Urząd Miasta Lublin
Bank PEKAO S.A. V/O Lublin
62 1240 1503 1111 0010 0125 3660
we wszystkich oddziałach Banku PEKAO S.A. na terenie Miasta Lublin oraz w punktach kasowych znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Lublin:

- ul. Wieniawska 14 - I piętro (BOM) w godzinach:
- poniedziałek, wtorek od 7.30 do 16.30,
- środa, czwartek, piątek od 7.30 do 14.30,

- ul. Stanisława Leszczyńskiego 20 - I piętro w godzinach:
- poniedziałek, wtorek od 7.30 do 16.30,
- środa, czwartek, piątek od 7.30 do 14.30,

- ul. Filaretów 44 (BOM) w godzinach:
- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 7.30 do 14.45,

- ul. Kleeberga 12a (BOM) w godzinach:
- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 7.45 do 14.45,

- ul. Szaserów 13-15 (BOM) w godzinach:
- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 7.45 do 14.45.

Osoby fizyczne dokonują wpłat bez dodatkowych opłat.

Wpłat można dokonać również za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej.


Sposób i miejsce odbioru dokumentów


Osobiście:
Wydział Komunikacji
20-069 Lublin
ul. Leszczyńskiego 20, pokój nr 111 (I piętro)
tel. 81 466 3225.
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek od 7.45 do 16.30,
- środa, czwartek, piątek od 7.45 do 14.30.


Termin złożenia


W ciagu 30 dni od dnia zaistnienia faktu zmiany danych lub utraty bądź zniszczenia dokumentu.


Termin załatwienia sprawy


Do 30 dni od dnia złożenia wymaganych dokumentów, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.


Tryb odwoławczy


Brak


Informacje dodatkowe


W przypadku odnalezienia utraconego dokumentu, należy go zwrócić do organu, który wydał dokument.
W przypadku braku kompletu lub nieprawidłowo wypełnionych wymaganych dokumentów, osoba ubiegająca się o wydanie wtórnika prawa jazdy lub pozwolenia zostanie wezwana do ich uzupełnienia.


Czynności powiązane


Brak


Podstawa prawna


- Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 r. Nr 30, poz. 151 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012 r., poz. 1005).


Data zatwierdzenia


30-01-2013


Wydrukuj pdf

Designed by DUOGRAPH © 2007   CMS mPortal 2.10 © COIG-SOFTWARE sp. z o.o.