UWAGA !!! Ta wersja strony jest nieaktualizowana. Zapraszamy do nowego portalu lublin.eu
Samorząd Miasta Lublin
strona główna mapa serwisu


Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki (dowiedz się więcej).


lublin.eu kulturagospodarkaniepelnosprawnifunduszengosportWieści z ratusza

Wkrótce rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli
28-02-2013
18 marca 2013 rozpocznie się rekrutacja dzieci do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Lublin. Proces potrwa do – 19 kwietnia.

Miasto Lublin jest organem prowadzącym dla 64 przedszkoli, które na rok szkolny 2013/2014 przygotowały 8 320 miejsc oraz dla 4 punktów przedszkolnych funkcjonujących przy Przedszkolu nr 26, 32, 44 i 69, które dysponują łącznie 67 miejscami. Aby zgłosić dziecko do przedszkola lub punktu przedszkolnego należy w terminie rekrutacji do dnia 19 kwietnia br. dostarczyć do wybranego przedszkola uzupełnioną, wydrukowaną i podpisaną kartę zgłoszenia dziecka. Formularz zgłoszenia dziecka będzie możliwy do uzupełnienia i wydrukowania ze strony www.przedszkola-zapisy.lublin.eu w terminie rekrutacji, od dnia 18 marca br. Wprowadzając dane do formularza zgłoszenia poprzez ww. stronę, rodzice uzyskują możliwość wyboru 5 przedszkoli prowadzonych przez Miasto Lublin.

Weryfikacja zgłoszonych kart odbywać się będzie w każdym przedszkolu w następujący sposób:
1. jeżeli liczba zgłoszonych dzieci do przedszkola nie przekracza liczby miejsc, przyjęć dokonuje dyrektor przedszkola,
2. w sytuacji gdy liczba zgłoszeń przekracza liczbę miejsc o przyjęciu decyduje komisja powołana przez dyrektora przedszkola. W skład komisji wchodzą: dyrektor przedszkola jako przewodniczący,
przedstawiciele Rady Pedagogicznej, przedstawiciele Rady Rodziców.

Powyższy tryb zapisu dzieci do przedszkoli i punktów przedszkolnych na rok szkolny 2013/2014 dotyczy również rodziców dzieci obecnie uczęszczających do placówek prowadzonych przez Miasto Lublin.

Rekrutacja dzieci do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz punktu przedszkolnego odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku (Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami). Do punktu przedszkolnego mogą uczęszczać dzieci w wieku 3-5 lat.
Kryteria rekrutacji ustalone są w § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z dnia 23 lutego 2004 r. Nr 26, poz. 232),
Do przedszkola i oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci w wieku 6 lat odbywające roczne przygotowanie przedszkolne. W następnej kolejności przyjmowane są dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących, matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji, na podstawie odrębnych przepisów, a także dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.”
Ponadto zgodnie ze zmianą ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z dnia 19 marca 2009 r. Nr 56, poz. 458) od 1 września 2011 r. dzieci w wieku 5 lat zostały objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

Szkoły Podstawowe dysponują 1 150 miejscami dla dzieci 5 i 6 – letnich w oddziałach przedszkolnych. Szczegółowych informacji o sposobach zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej udzielają pracownicy sekretariatów szkół podstawowych.
Ponadto sieć placówek przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Lublin uzupełniają przedszkola publiczne i niepubliczne prowadzone przez osoby fizyczne i prawne inne niż JST, zapewniając dzieciom w wieku przedszkolnym 4 326 miejsc. Rekrutacja do tych placówek odbywa się na zasadach określonych przez organ prowadzący poszczególne placówki wychowania przedszkolnego.

Poniżej zostały udostępnione wykazy zawierające informacje teleadresowe do poszczególnych placówek oświatowych:

KP/BP
Designed by DUOGRAPH © 2007   CMS mPortal 2.10 © COIG-SOFTWARE sp. z o.o.